به خودم قول میدم یه روز به اون‌جایی برسم (در زمینه‌ی مالی) که شرمنده هیشکی نشم:(:

نه رفیق

نه پدر

نه مادر

....