:)

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
  • .. αтιє ..

تغییر!

تو وب قبلیم روزانه هامو مینوشتم!

اینجا ولی نه..

انقدری رو این وقت نذاشتم؛ چون نمیخوام مث قبلیا آخرش حذف باشه!

یه سری چیزای خاصُ مینویسم فقط

و

برا خودم‌نگه میدارمش:))

  • .. αтιє ..
I like smile to everything^^